Բրենդինգ եւ դիզայն

ՓՈՒԼ 1

 

ՈՒսումնասիրում ենք առաջադրանքը, նախապես հաշվարկում ենք արժեքը և կնքում ենք պայմանագիրը։

 

ՓՈՒԼ 2

Սահմանում ենք առաջադրանքների կատարման ամենաարդյունավետ եղանակներըև, կազմում ենք տեխնիկական առաջադրանքը։

 

ՓՈՒԼ 3

Առաջադրանքները կատարվում է վորակյալ և ժամանակին, բոլոր ընթացիկ փուլերը համաձայնեցվում են հաճախորդի հետ։

 

ՓՈՒԼ 4

Կատարում ենք փոփոխություններ, հանձնում ենք աշխատանքը, ստորագրում ենք ակտերը և իրականացնում ենք երաշխիքային սպասարկումը